Szanowni Państwo,

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktów firmy Adler. Jesteśmy przekonani, ze dzięki nim wykonanie codziennych czynności zajmie minimum potrzebnego czasu.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka informacji, które ułatwia i przyspiesza załatwianie ewentualnych reklamacji.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt przeznaczony jest tylko do użytku domowego. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Usługi gwarancyjne świadczone są tylko po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT). Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane są bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego urządzenia przez Serwis Centralny Adler.

W wyjątkowych przypadkach termin może być wydłużony, jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

  • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
  • ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
  • użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
  • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
  • karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.

Gwarancją nie są objęte elementy szklane(np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ja zgłosić w punkcie sprzedaży lub Serwisie Centralnym Adler:

Serwis Centralny Adler

ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
tel. 728 595 006
e-mail: info@adler.com.pl
e-mail: serwis@adler.com.pl
www.adler.com.pl

Oficjalny Sklep Adler Europe Group z częściami zamiennymi

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Serwis w innych krajach zapewnia lokalny dystrybutor.
Service in other countries is provided by local distributor.
Сервисное обслуживание на территории других стран обеспечивает местный дистрибьютор.

Życzymy Państwu pełnej satysfakcji z użytkowania produktów firmy Adler.